BEDRIJVEN

Om projecten aan te nemen

ZZP’ers en isolatiebedrijven

Wij zoeken bedrijven die onder leiding van een chef­mon­teur de isolatie van een project aannemen.

Wij vragen
• erva­ring isolatie van leiding­werk en lucht­ka­nalen;
• VCA-diploma;
• werk­zaam in heel Nederland;
• goed­ge­keurd gereed­schap en klim­ma­te­riaal.

Reacties bedrijven

Voor meer infor­matie kunt u contact opnemen met
de heer B. Sterrenburg, tele­foon­nummer 0416 – 65 28 93

E‑mailen kan recht­streeks naar info@isohvacbv.nl
U kunt ook schrijven naar
Isohvac BV
T.a.v. B. Sterrenburg
Postbus 579
5140 AN Waalwijk