STRUCTUUR

Een uitgebreid team van specialisten

Het is een uitdaging de wensen van de opdrachtgever binnen de beschikbare tijd waar te maken.

Historie

Airpro is in 2005 gestart door Marcel Schoof en Piet Hobo. In 2016 heeft Piet Hobo zijn aandelen overgedragen aan Bartho Sterrenburg en Jacques Crebolder. Beide zijn goed thuis in de markt van luchtkanalen en klimaattechniek. Deze directie bracht in korte tijd een uitgebreid team van specialisten bij elkaar.

Isohvac is binnen de Airpro holding opgericht in 2013 om de bestaande klanten van Airpro verder te ontzorgen. Met een aantal specialisten op het gebied van isolatie is binnen afzienbare tijd een bedrijf opgezet met korte lijnen en informele contacten. 

Flexibele organisatie

Directie en bedrijfsleiding zijn verantwoordelijk voor het algehele bedrijfsproces. De operationele organisatie wordt aangestuurd door de projectleiding.

Naast de eigen mensen werken we samen met gespecialiseerde bedrijven waardoor een flexibele organisatie ontstaat. Isohvac maakt deel uit van Airpro Holding BV. In totaal zijn er zo’n 15 mensen werkzaam op de diverse Isohvac projecten.

Kernwaarden

De uitdaging voor Isohvac ligt erin om de wensen van de opdrachtgever binnen de beschikbare tijd waar te maken, geheel conform de laatste normen en inzichten op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Daarom heeft Isohvac, behalve de kunst van het isoleren ook de volgende drie – even belangrijke – kernwaarden.

ART IN
PEOPLE

Het belangrijkste kapitaal van Isohvac zijn de mensen. Stuk voor stuk specialisten op hun eigen gebied. Voor Isohvac schuilt de kunst erin om voor elk project exact de juiste mensen samen te brengen in een soepel opererend team.

ART IN
QUALITY

De basis voor elk geslaagd project vormen de juiste producten en diensten. De kwaliteit van de materialen, de juiste ontwerpsoftware en de ontwikkeling van efficiënte montagetechnieken.

ART IN
SUSTAINABILITY

Isohvac zet groot in op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft een vooruitstrevende visie op de manier waarop producten, technieken en mensen worden toegepast en ingezet.

DIENSTENPAKKET

Thermische, dampdichte, akoestische en brandwerende isolatie

Alle specialiteiten en deskundigheid die vereist zijn om een kwalitatief hoogstaand isolatiepakket aan te bieden.

Isolatiewerkzaamheden

Het dienstenpakket van Isohvac bestaat uit het verrichten van alle voorkomende isolatiewerkzaamheden van HVAC-installaties. Dit zijn alle gebouwgebonden installaties zoals luchtbehandelingssystemen, GKW en cv-installaties, tapwaterleidingen, vuilwater- en hemelwaterafvoer enzovoorts. Dit kan zowel thermische, dampdichte, akoestische en brandwerende isolatie zijn

Gespecialiseerd

Binnen het werknemersbestand van Isohvac treffen we alle specialiteiten en deskundigheid aan die vereist zijn om een kwalitatief hoogstaand isolatiepakket aan te bieden. Mede vanwege de nauwe banden met Airpro is het thermisch, dampdicht, akoestisch en brandwerend isoleren van luchttechnische installaties een specialiteit van Isohvac.

Flexibel bedrijf

Isohvac is een flexibel, sterk gedecentraliseerd bedrijf. Dit heeft als voordeel dat er altijd medewerkers en materieel in de nabijheid van de diverse projecten beschikbaar zijn. De monteurs zijn over heel Nederland verspreid en verzorgen het totale werkgebied.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen Isohvac leeft een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Verantwoordelijkheid

Binnen Isohvac leeft een groot maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom is op geheel eigen wijze invulling gegeven aan de aspecten People, Planet en Profit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ook wordt een actief beleid gevoerd omtrent het gebruikt van verantwoorde, duurzame isolatiematerialen en lijmen.

People

Speerpunten op het gebied van People binnen Isohvac zijn kennisoverdracht en Veiligheid. Het opzetten van een eigen demoruimte en het VCA** certificaat zijn hier sprekende voorbeelden van.

Planet

Voor het behoud van onze leefomgeving zijn bij de onlangs uitgevoerde renovatie alle ramen en kozijnen vervangen. De nieuwe ramen zijn voorzien van HR++ glas. Tevens is de gasmeter verwijderd en wordt het gehele pand verwarmd en gekoeld met behulp van warmtepompen.  Met dit alles is een energielabel van A+++ gerealiseerd. 

Tevens wordt via de CO2 footprint calculatie de werkelijke CO2 uitstoot gemonitord. Zie www.duurzameleverancier.nl

Profit

Door een actief beleid te voeren op het gebied van nieuwe technologieën, materialen en gereedschappen tracht Isohvac, ook op langere termijn, financieel gezond te blijven.