Project omschrijving

Project met een enorme omvang

Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is één van de acht univer­si­taire medi­sche centra in Nederland.  Het heeft als zodanig alle faci­li­teiten van de huidige medi­sche zorg in huis. Het is daarom ook een project met een enorme omvang. De nieuw­bouw die in 2010 gestart is, is in 2017 afge­rond. Isohvac is voor een groot deel van deze tijd verant­woor­de­lijk  geweest voor de isolatie van alle toevoer­lucht­ka­nalen. Het betreft hier niet alleen ther­mi­sche maar ook akoes­ti­sche en brand­we­rende isolatie. In totaal gaat het om onge­veer 50.000 m2 minerale-wolisolatie en 4.500 m2 elas­to­mee­r­iso­latie die verwerkt zijn.

Opdrachtgever:

Airpro