Project omschrijving

Brandwerende sparingen

Voor het huis­vesten van de archief­col­lectie van de gemeente Delft is in 2017 een nieuwe Archiefbewaarplaats gere­a­li­seerd. Het pand bestaat uit verschil­lende depot­ruimten, werk­ruimten, kantoren en publieks­voor­zie­ningen en heeft een totale omvang van onge­veer 2.100 m² bruto vloer­op­per­vlak, verdeeld over 3 bouwlagen.

Isohvac heeft in dit pand in opdracht van Breman Installaties de tech­ni­sche instal­la­ties geïso­leerd en alle brand­we­rende sparingen afgewerkt.

Opdrachtgever:

Airpro / Breman