Brandwerende sparingen

Voor het huisvesten van de archiefcollectie van de gemeente Delft is in 2017 een nieuwe Archiefbewaarplaats gerealiseerd. Het pand bestaat uit verschillende depotruimten, werkruimten, kantoren en publieksvoorzieningen en heeft een totale omvang van ongeveer 2.100 m² bruto vloeroppervlak, verdeeld over 3 bouwlagen.

Isohvac heeft in dit pand in opdracht van Breman Installaties de technische installaties geïsoleerd en alle brandwerende sparingen afgewerkt.

Opdrachtgever:

Airpro / Breman