Project omschrijving

Brandwerende sparingen voorzien van QR-codes

Het Grotiusgebouw in Nijmegen is een nieuw gebouw beho­rende tot de Radboud Universiteit. Sinds september 2014 biedt het gebouw onderdak aan de facul­teit der rechts­ge­leerd­heid. Het gebouw beschikt naast diverse onderwijs- en studie­ruimten een bibli­o­theek, een onder­grondse parkeer­ga­rage, een restau­rant en de grootste colle­ge­zaal van de Radboud Universiteit, die plaats biedt aan 500 personen.

Bij het project Grotius gebouw heeft Isohvac de isolatie voor alle disci­plines uitge­voerd, te weten de CV, GKW, water HWA en de VWA leidingen. Ook de isolatie van de lucht­ka­nalen is door Isohvac uitge­voerd. Naast de leiding- en kanaal­iso­latie heeft Isohvac ook de brand­we­rende en akoes­ti­sche sparingen afge­werkt en voor­zien van QR-codes zodat de afde­ling onder­houd later exact kan zien welke disci­pline in welke sparing behoort te zitten.

Opdrachtgever:

Airpro / Kropman