Project omschrijving

Dampdichte elastomeren

Woonzorgcentrum Huis en Haard ligt aan de rand van Arnhem en Oosterbeek en maakt deel uit van de DrieGasthuizenGroep. Deze groep is in november 2013 gestart met vervan­gende nieuw­bouw. Het nieuwe complex omvat 24 twee­ka­mer­ap­par­te­menten van ca. 65 m2

In het complex, dat vele BREEAM credits heeft gescoord, heeft Isohvac in opdracht van Tibo-Veen de leidingen geïso­leerd van het gekoeld water en cv-water. Hierbij zijn ener­zijds damp­dichte elas­to­meren verwerkt en ander­zijds steenwol schalen. Het geheel is met alumi­nium stucco bepla­ting afgewerkt.

Opdrachtgever:

Airpro / Tibo-Veen