Project omschrijving

Een oplossing voor klimaatklachten

Medio 2014 is Isohvac betrokken geweest bij de reno­vatie van de klimaat­in­stal­la­ties van ‘Het Cultuurgebouw’ in Hoofddorp. Vanaf de ople­ve­ring van het gebouw in 2010 zijn er op Pier‑K klimaat­klachten. Pier‑K verzorgt cultuur­on­der­wijs en is naast Schouwburg de Meerse, Poppodium Duycker en de bibli­o­theek één van de gebrui­kers van het Cultuurgebouw.

Nadat de opdracht­gever de klimaat­tech­ni­sche instal­latie in orde gemaakt had, heeft Isohvac alles vakkundig geïso­leerd. Het betrof hier CV en gekoeld-waterleidingen en lucht­ka­nalen van en naar de lucht­be­han­de­lings­kasten. Hierbij zijn de CV-leidingen en appen­dages geïso­leerd met schalen mine­rale wol en zijn de gekoeld-waterleidingen en appen­dages voor­zien van 32mm damp­dichte elas­to­mee­r­iso­latie. De lucht­ka­nalen zijn geïso­leerd met 50mm mine­rale wol. Alle leidingen, appen­dages en lucht­ka­nalen zijn vervol­gens voor­zien van een uitwen­dige bescher­ming in de vorm van alumi­nium beplating.

Opdrachtgever:

Lomans Groep Totaalinstallateurs