Project omschrijving

Ontzorging van onze klant

Midden in het hightech-hart van Nederland oftewel de High Tech Campus in Eindhoven is gebouw 48 gere­no­veerd. Het betreft hier de reno­vatie en de nieuw­bouw van een gebouw met drie bouw­lagen waarvan één onder­gronds. Op deze bouw­lagen zijn onder meer flexi­bele werk­plekken, een atrium, labo­ra­toria en vergader- en demon­stra­tie­fa­ci­li­teiten voor Philips Lighting gerealiseerd.

Op het project HTC 48 heeft Isohvac de isolatie voor zowel de lucht­ka­nalen als het leiding­werk uitge­voerd. Het mooie aan deze opdracht is dat zowel voor de instal­la­teur, de lood­gieter, als de kana­len­fa­bri­kant de isola­tie­werk­zaam­heden zijn uitge­voerd. Je zou hier dus wel kunnen spreken van ontzorgen van de klant op een breed vlak. Zo zijn de cv-leidingen geïso­leerd met steen­wol­schalen waarbij het zicht­werk is afge­werkt met Isogenopak. De GKW-leidingen zijn damp­dicht geïso­leerd met een elas­to­meer (Armaflex). De water­lei­dingen zijn geïso­leerd met steen­wol­schalen. De HWA/VWA-leidingen zijn akoes­tisch geïso­leerd door middel van Sonocool schalen waarmee geluid voor­komen wordt. De toevoer­lucht­ka­nalen zijn geïso­leerd met ther­mi­sche steen­wol­de­kens en de buitenlucht-aanzuigkanalen zijn geïso­leerd met damp­dichte (Armaflex) isolatie. Ook hier is – om geluid te beperken – een deel van de kanalen voor­zien van akoes­ti­sche (Baryfol) isolatie.

Opdrachtgever:

Airpro / Heijmans / Sebrechts